SoilStik™ pH Meter PDF Print E-mail
ph-2 smallУред за измерване киселинноста на почвата
Уредът SoilStik ви дава висококачествен отговор за киселинността на пробата с точност +/- 0,01 рН. Този уред ви позволява да вземате проби за киселинноста на водата, почвата и др. видове течности.
Уредът има дву-точкова автоматична калибровка    (pH 4 и 7), с обхват на измерването pH 2.0-12.0. Дисплеят показва резултата от измерването на дисплеят с точност 0,01 рН. Автоматично разпознава трите вида течности за калибриране рН 4, 7 и 10. При получаване на уреда в комплекта са включени течностите рН 4 и 7. Двуточкова калибровка с течности рН 7 и рН 4 или 10 се прави, когато се знае ориентировачната област на изследването. Възможна е и едноточкова калибровка само с единият вид течност, когато се знае, че стойноста на пробата ще е около рН на течноста за калибровка. Уредът се калибрира всеки ден или след направата на около 15 проби, като автоматично разпознава разтвора за калибриране.
 
Калибровка: Двуточкова, pH 4 и 7
Дисплей: Дигитален LSD дисплей с графичен режим.
Обхват: от pH 0.00 до pH 12.00
Точност: +/- 0.01 pHph-1
Резолюция: +/- 0.01 pH
Работна температура: 0 до 50°C / < 80% RH
Температурна гама: -5 to 90°C
Температурна резолюция:  от  0.1° до 99.9°, след тода през 1 градус
Температурна точност:   ± 1°C  ( -5° до 50°C)  3° C (50° до 90°C) 
Памет: 15 проби
Батерии: Четири батерии CR2032
Автоматично изключване: При неизползване на уреда 10 мин
Размери: 35.6 x 172.7 x 40.6 mm 
Тегло: 110g
 
 Цена 228 лв с ДДС
 

(C) 2022, Стойкови Универс ООД