Дигитален уред за отчитане температурата и силата на вятъра PDF Print E-mail

 

ured-3Този уред е в помощ на фермерите при подготовка за пръскане.  Открива и най-малкото  д вижение на вятъра. Здрав и достъпен, с този модел  може да превключвате между алтернативните единици: фута/минута, мили/час, километър/час, метри/секунда, възли  и средните стойности в скоростта на вятъра на всеки 2 секунди, а за температурата между º F и º C. Удобство е автоматичното изключване.
Скорост на вятъра: 0.8 - 72.0 km/h с точност ± 5%
Температура : 0-50 º C с точност ± 0,1 º C

 

 

 Цена 148 лв с ДДС 

 

 

(C) 2022, Стойкови Универс ООД