Метеорологични станции PDF Print E-mail
watchdog-2475Мини станции
 
Професионално решение за наблюдаване растежа на растенията, ранно предвиждане на неоходимостта от пестициди, мониторинг на нуждата от напояване, използва се когато не се нуждаете от отчитане на посоката и скоростта на вятъра. Тези станции притежават висока точност и надеждност. Има възможност за закачане на 4 сензора към системата според  нуждите на клиента. Идеална е за наблюдение на микроклимата. Системата е защитена от климатичните фактори  и това я прави подходяща за работа навън. Има вградена памет на данни. Станцията е снабдена с LCD дисплей на който могат да бъдат разчетени данните за последните 30 дни или за цялата година. Батерията на системата издържа 12 месеца, което избягва нобходимостта от соларен панел за захранване. Системата може да се обвърже с компютър, за което е необходим софтуер Spect 9 Pro. Чрез него вие може да получавате аларми за ниските и високите граници зададени от вас. Има различни разновидности на начина, по който може да прехвърляте данни на компютъра.

 
Модел Watch Dog 2475                                              
Системата отчита интензивността на слънчевите лъчи, средната температура през деня и ноща, интегралната слънчева светлина и др. Станцията записва също данни за температурата, влажността, росата и слънчевата светлина. На дисплеят може да бъде видяна информация за изминалите 12 месеца. Обслужва един външен сензор.
 
Модел Watch Dog 2450 
Системата измерва температура на въздуха, влажност на въздуха и росата. Има възможност към нея да се закачат два външни сензора.
 
Модел Watch Dog 2400      
Това е базов модел, към който клиентът сам избира от какъв вид сензори ще има нужда спрямо неговата необходимост. Може да се дообурудва със сензори за измерване на температурата, влажността на почвата, необходимостта на растенията от светлина, свежест на листата на растението и др. Към нея могат да се закачат четири външни сензора. Ако са Ви необходими повече от четири външни сензора имате нужда от станцията Watch Dog 2800.

 
Допълнително обурудване
Wireless безжична връзка до вашият компютър. Към компютъра в офиса или към вашият лаптоп може да закачите една или повече метеостанциия за пренос на дани чрез безжична връзка. За нея ви трябват базова станция и приемник който подава данните на компютъра. В цената на приемника се включва и соларен панел за захранване на системата. Има три вида обхват на безжичната връзка
 
Къс обхват Базова станция - обхват 1 км                                
Среден обхват Базова станция - обхват 3 км                                 
Опция Yagi антена за увеличаване на обхвата до 11км                        

Сензори за дооборудване на станциите:

UV сензор за измерване на слънчевата радиация (обхват 250-400 нанометра)
Силиконов пара сензор измерва радиацията в границите 300-1100 наном.       
Барометричен сензор за измерване на налягането                                                 
Сензор за измерване нивото на въглерода
Сензор за измерване влажността на въздуха
Сензор за измерване на PAR светлинните лъчи с корекция на сянката
Сензор за измерване на PAR светлинните лъчи с обхват 400-700 нанометра
Инфраред сензор за измерване на температурата
Инфраред сензор за измерване на температурата и соларната радиация
Температурен микро сензор за измерване температурата на листата
Кофичка за измерване количеството дъжд
Сензор за измерване влажността на листата
Удължаващ кабел за всички видове сензори
Външен модул за аларма
Стойка тип тринога
Преобразовател на налягането
Уред WaterScout за измерване влажността на почвата 1.8м.
Уред WaterScout за измерване влажността на почвата 6.1м.
Външен сензор за измерване температурата на почвата, водата или въздуха 1.8м
Външен сензор за измерване температурата на почвата, водата или въздуха 6.1м
Сензор за измерване влажността на почвата с обхват 0-200 сантибара 3.3м.
Сензор за измерване влажността на почвата с обхват 0-200 сантибара 7.5м.
Сеннзор за нивото на напояване на почвата

 
 

(C) 2022, Стойкови Универс ООД