Метеорологична станция WatchDog 2700 PDF Print E-mail

watchdog-2900et-weather-stationМоделът WatchDog 2700 е достъпен и универсален за работата на производители, научни работници и консултанти. Изисква SpecWare Pro софтуер .
Този модел 2700 има вградени следните датчици за отчитане и запаметяване на данни :
• Скорост и посока на вятъра
• Валежи
• Точка на оросяване
• Температура на въздуха
• Относителна влажност
• Възможност за поставяне до 6 външни датчици
Заедно с Spec 9 Pro софтуер  можете да следите, записвате и анализирате важните за вас условия за отглеждане на по-ефективни и печеливши култури и борба с вредителите.

 
spec 9Spec 9 Pro софтуер за анализ и картиране на резултатите

Този софтуер ви е необходим когато:
-искате да свалите данни и прогнози за времето направени от вашата Метеостанция от сайта SpectrumWeather.com.
-правите калибровка на сензорите и вавеждате техните параметри.
-когато искате да изработите графика от събраните данни.
-когато искате да изработвате и запаметявате доклади.
-задавата аларма към вашият телефон за замръзване или превишаване стойността на друг сензор.
-сваляте данни за обработка от вашият уред.
-съхранение на натрупаните данни по категории за отделните месеци.

 

(C) 2022, Стойкови Универс ООД