MCM 2000 - компютър за управление на дискови торачки PDF Print E-mail

Моделът MC ELectronics МCM 2000 е компютър подходящ за двудискови навесни и прикачни торачки. Използва се за прилагане на желана норма (задава се в Kg/ha) независимо от промяната на скоростта на машината. Поддържането на нормата се постига чрез използване на два електрически актуатора, които регулират отвора на шибъра по време на работа.   Освен контрола на шибърите, системата предоставя възможност за следене на въртенето на дисковете, чрез поставяне на датчкик на силоотводния вал (опция) и съответно да сигнализира при неизправност. Този компютър предлага автоматичен и ръчен режим на работа, позволява ви да следите хектарите обработена площ, количеството използван продукт, а също така и алармира при оставащо малко количество на тор в бункера.

 

 

mcm 2000 image
 

(C) 2022, Стойкови Универс ООД